Hayra İlk Adım

OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

blog-details
12-07-2023 06:52

OLAĞAN GENEL KURUL KARARI

Hayra İlk Adım Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin yönetim kurulu 08 TEMMUZ 2023 tarihinde 059 nolu karar ile dernek merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almıştır.

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak ve aşağıda bulunan gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere; 29.Temmuz.2023 Cumartesi Günü saat:19:30’ da Fevzi Çakmak Mahallesi 10770.Sokak No:1L Karatay/Konya adresinde (dernek binasında) yapılmasına, birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının nisap miktarı (çoğunluk) aranmaksızın 05.Ağustos.2023 Cumartesi günü aynı yer, aynı saat ve aynı gündem maddeleri görüşülerek yapılacaktır.

Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GÜNDEM MADDELERİ;

 1. Yoklama ve toplantının açılışı,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşumu, (1 Divan Başkanı, 2 Kâtip Üye Seçimi)
 3. İlave gündem maddesi varsa görüşülmesi ve kabulü,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali tabloların okunması, değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
 5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, değerlendirilmesi ve ibrası,
 6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan tahmini bütçenin veya ek bütçenin görüşülmesi, bütçenin aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,
 7. Gerektiğinde bütçe tadili yapması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 8. Dernek faaliyetlerini yürütebilmesi için gerek gördüğü Sivil Toplum Kuruluşlarına üye olması veya üyelikten ayrılması, iptali ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 9. Hayra İlk Adım Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için AFAD ile koordineli şekilde HIAK akredite adı altında (Hayra İlk Adım Arama Kurtarma) çalışma yapabilmek için gerekli üyelik işlemlerini yapmaya, üyelikten çıkmaya gerekli eğitim ve seminerlerine katılmaya, oluşabilecek doğal afetlerde görev yapmaya ve üyelerinin tamamına bu görev hakkında bilgilendirmek suretiyle doğal afetin yaşandığı bölgeye intikal etmek, gerekli makinaları, teçhizatı, ekipmanları, alet ve edevatları temin etmek, satın almak, kiralamak ve tahsis edilmesi yönünde ivedilikle temini hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Hayra İlk Adım Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için; HIAK akretide adı için gerekli marka ve patent başvurularını yapmak, sonuçlandırmak, iptal etmek ve diğer tüm işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Hayra İlk Adım Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için gerekli olan taşınır taşınmaz malların satın alınmasına, mevcut taşınır, taşınmaz malların satılmasına, kiraya verilmesine, tahsisine, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılmasına veya Derneğin sahibi olduğu taşınır taşınmaz mallar üzerine rehin / ipotek veya ayni ve şahsi hakların ve mükellefiyetlerin tesisi hususunda ve yine Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yönetebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile nakit, (kredili) mal ve hizmet alımları konusunda borçlanma yapabilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, 
 12. Şirketleşmeye, ticari şirketler, ticari işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş bulunanlara katılmaya, bunlardan ayrılmaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi,
 13. Konya ilinde veya diğer şehirlerde otizmli, down sendromlu niteliklere sahip özel çocuklar, engelli çocuklar ve engeli olmayan normal çocuklar için; din, dil, spor, kültürel ve çeşitli aktiviteler için kurs ve benzeri faaliyetleri kurmak, yürütebilmek, uygulamak ve göstermek amacıyla yapılacak organizasyonlar için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Kuruluş amacına uygun tesisler kurmak için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 15. Derneğin üst kuruluşlara üye olması veya üyelikten ayrılması hakkında karar vermek ve bu konudaki iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
 16. Derneğin kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle yükseköğretim ve ortaöğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması , kurs faaliyetleri için gerekli işlemlerin yapılabilmesi için  kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 17. Yönetim kuruluna sulh ve ibra yetkisi verilmesi,
 18. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanı’na teslimi,
 19. Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 20. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Web Sitesi Yayınlama Tarihi : 12 TEMMUZ 2023 Saat 13:52

Telefon
WhatsApp